Pożary w lesie

Na terenie naszego kraju bardzo często dochodzi do pożarów w lasach. Na pewno częstość ich przypada szczególnie na lato. Bardzo często są one niestety spowodowane przez naszą nieumyślność bądź bezmyślność. Dlatego też bardzo często w czasie ciepłych dni na terenie naszego kraju organizowane są akcje informujące jak wystrzegać się sytuacji w których możemy doprowadzić do wybuchu pożaru bądź zapruszenia ognia. Na pewno jednym z poważniejszych pożarów w naszych lasach był ten który miał miejsce w 1992 roku na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. P

Continue Reading

Pożary w Chorwacji

W 2012 roku wybuchł bardzo tragiczny pożar na terenie kurortów w Chorwacji. Akcja ratownicza była bardzo szybko przeprowadzana. Brało w niej udział wiele oddziałów straży pożarnej. W akcji gaśniczej pomagali także mieszkańcy. Jednak pożar był na tyle duży, iż nie można było w szybki sposób opanować rozprzestrzeniania się ognia. Wiatr jaki wówczas wiał w tym rejonie, w szybkim tempie przemieszczał ogień w stronę centrum miasta. Ogień dotarł do kurortu gdzie bardzo szybko zajął kilka domów.

Continue Reading

Pożar na Syberii

Wielu z nas pożary raczej kojarzą się z ciepłymi krajami bądź z miejscami o umiarkowanym klimacie. Wbrew temu osądowi także i na dalekim wschodzie można spotkać się z wieloma tego typu wydarzeniami Niewątpliwie należą do nich pożary na Syberii oraz te, które oblegały Daleki Wschód. W wyniku tego pożaru zostały zniszczone wielkie obszary lasów. Jak podają różne źródła spłonęło blisko 6 milionów hektarów. Największe pożary zostały zaobserwowane w okolicach takich miast jak Jamał oraz Chabarowska.

Continue Reading

Pożar w Argentynie

Argentyna jest państwem, na terenie którego dość często dochodzi do pożarów. Spowodowane jest to specyficzną, zwięzłą architekturą, urbanizacją jak i używanymi powszechnie materiałami. Jeden z takich pożarów wybuchł w 2013 roku należał jednych z najpoważniejszych. Był to bowiem wybuch pestycydów jakie znajdowały się na statku który wpłynął do miasta portowego. Pestycydy te były transportowane do Paragwaju. Do pożaru doprowadził zbyt bliski kontakt pestycydów z wodą, co przy transporcie tego typu ładunków nie powinno mieć miejsca.

Continue Reading

Pożar lasów na wyspie kanaryjskiej

Jak możemy usłyszeć w wiadomościach, na terenie Wysp Kanaryjskich bardzo często wybucha wiele pożarów. Jest to spowodowane stosunkowo wysoką i parną pogodą. Owa gorąca pogada przeplata się z wiatrem co bardzo utrudnia akcję gaśniczą. Jeden z takich pożarów miał miejsce w 2012 roku. Do akcji gaśniczej zostało skierowanych wiele śmigłowców oraz samolotów strażackich które zrzucały bomby wodne na tereny spowijane przez ogień. Ewakuowano około 5 tysięcy mieszkańcy.

Continue Reading

Pożar transformatora w Elektrociepłowni Siekierki

elektrowniaW roku 1982 roku na terenie elektrowni siekierki wybuchł pożar transformatora. Pożar ten rozpoczął się w południe. Wówczas to samoistnie wyłączył się blok. Oczywiście od razu przystąpiono do szukania przyczyn owej awarii. Pojawił się dym i ogień. Zastępy strażackie przyjechały bardzo szybko po czym przestąpiono do gaszenia pożaru. Działania te polegały na gaszeniu palącego się transformatora. Aby akcja ta była przeprowadzona prawidłowo trzeba było odciąć dopływ wodoru. W następnej kolejności zaczęto chłodzić ściany budynku.

Continue Reading

Pożar w elektrowni w USA

W 1975 roku wybuchł wielki pożar w elektrownie jądrowej w USA. Pożar ten był na tyle duży, że przez 7 godzin wiele oddziałów straży pożarnej próbowało go ugasić. Pożar ten spowodował straty na kwotę ponad 10 milinów dolarów. Same zniszczenia i ich konsekwencje doprowadziły do unieruchomienia kilku bloków elektrowni na okres 4 lat Na szczęście żadna osoba nie zginęła ani nie została ranna.

Continue Reading

Pożar w Czarnobylu

Czarnobyl niewątpliwie kojarzy nam się z wybuchem w elektrowni atomowej. Rzadko wspomina się, że sam wybuch to była tylko chwila, a jedną z późniejszych konsekwencji, był ogromny pożar w okolicy elektrowni. Wybuch ten miał miejsce 26 kwietnia w 1986 roku. Wówczas doszło do rozerwania reaktora. Skutki samej reakcji odczuwalne były także w naszym kraju, a okoliczne tereny Czarnobyla, do dziś dnia są skażone i nie nadają się do zamieszkania W momencie wybuchu pożaru po zniszczeniu reaktora do usuwania pożarów zaangażowano aż 600 000 ludzi.

Continue Reading

Pożar na Ibizie

W 2011 roku na terenie Ibizy wybuchł wielki pożar. Ogień objął aż 1500 hektarów lasu, przez co ponad 200 osób musiało być ewakuowanych. Pożar ten wybuchł w kurorcie w miejscowości Sierra de Morna. Do pożaru doszło w nocy i wówczas bardzo szybko rozprzestrzenił się on na inne dzielnice. Akcja gaśnicza została podjęta po kilku godzinach od zapłonu. Udział w niej wzięło wiele zastępów strażackich. Ze względu na rozmiary pożaru, konieczny było by również i wojsko pomagało w tym aby ogień nie rozprzestrzenił się na domy oraz na hotele, gdzie jak wiadomo, znajdowało się wówczas wielu turystów.

Continue Reading

Pożar Londynu

Dnia 2 września w 1666 roku wybuchł pożar w Londynie. Objął on dokładnie ulice we wschodniej części miasta. Jednak ówczesna pogoda była na tyle wietrzna, że ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na zachodnią część miasta. Przez to wiele kolejnych dzielnic zostało objętych pożarem. Po akcji ratunkowej zaczęto liczyć szkody. Jak się okazało zniszczonych zostało około 14 tysięcy budynków oraz kościoły. Była to znaczna powierzchnia Londynu. W pożarze tym zginęło na szczęście tylko 6 osób, jest to niewielka liczba , porównując do rozmiarów katastrofy.

Continue Reading